Privacybeleid

Noot: de informatie op deze pagina heeft betrekking tot het privacybeleid van Transplantoux vzw.

Het privacybeleid van Transplantoux

Transplantoux neemt als organisatie volgende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

  • alle personen die namens Transplantoux van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • we informeren onze medewerkers en vrijwilligers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

De privacyverklaring van Transplantoux

Laatst bijgewerkt: mei 2018

Uw privacy is belangrijk voor ons. In onze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Transplantoux van u verzamelt, en hoe we die gegevens gebruiken. Wij raden u ook aan om dit document regelmatig te raadplegen, wij zullen dit aanpassen in functie van wijzigingen in de uitvoering van onze opdrachten en in functie van wijzigingen in de wetgeving.

Verantwoordelijke van verwerking

Transplantoux is een vereniging zich tot doel de getransplanteerden en de deelnemende leden te motiveren tot gezond leven,  bewegen en verantwoord sporten, en in het bijzonder in clubverband om een inspirerende en duurzame band te creëren tussen de getransplanteerden en hun lotgenoten, familie en vrienden, organisatoren en begeleiders die de getransplanteerden aanzetten tot een verbetering van hun fysieke en geestelijke conditie en zelfontplooiing.

De vereniging beoogt hiermee tevens een bijdrage te leveren aan het sensibiliseren van orgaandonatie en –transplantatie , het stimuleren van multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek om lange termijnresultaten na orgaantransplantatie te verbeteren en het overtuigen van de overheid om er meer inspanningen voor te leveren op basis van een breder maatschappelijk draagvlak.

Bij uitbreiding beoogt de sportvereniging bij te dragen aan een heilzame sportbeleving in de ruimere omgevingswereld van de geneeskunde.

Om het  doel te bereiken organiseert  de vereniging sportieve uitdagingen en evenementen in verschillende sportdisciplines voor getransplanteerden en hun entourage, sympathisanten en sponsoren en faciliteert de deelname  aan sportieve activiteiten die  door anderen worden georganiseerd.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Transplantoux verzamelt persoonsgegevens in het kader van haar werking.
Een deel van de gegevens verkrijgen we ook door vast te leggen hoe u met onze website omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies.
De volgende gegevens kunnen door ons worden verzameld:

Naam en contactgegevens.

We verzamelen uw voor- en achternaam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer.

Betalingsgegevens.

We verzamelen gegevens die nodig zijn om betalingen te controleren, zoals het bankrekeningnummer.

Apparaat- en verbruiksgegevens.

We verzamelen gegevens als u surft naar www. transplantoux.be.

Gebruiksgegevens: we verzamelen gegevens over de functies die u gebruikt en de webpagina’s die u bezoekt.
Apparaat-, connectiviteit- en configuratiegegevens: we verzamelen gegevens over uw apparaat en over het netwerk dat u gebruikt om verbinding te maken met www.transplantoux.be. Deze gegevens omvatten ook informatie over de besturingssystemen. Daarnaast worden gegevens verzameld zoals uw IP-adres, regionale en taalinstellingen om onze diensten te kunnen verbeteren.

Waarom wij persoonsgegevens gebruiken

Transplantoux gebruikt de verzamelde gegevens voor ledenbeheer, communicatie en de verkoop van producten verbonden aan Transplantoux.

     Communicatie. We gebruiken gegevens die we verzamelen om met u te communiceren en om onze communicatie met u zo persoonlijk mogelijk te maken.

     Ledenbeheer. We gebruiken uw gegevens om u als lid van Transplantoux te identificeren en activiteiten te organiseren.

     Verkoop van producten verbonden aan Transplantoux. We gebruiken uw gegevens om uw bestelling te registreren, uw betaling te verifiëren en u uw bestelde product te bezorgen.

De door ons verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doelen. Ze worden ook niet doorgegeven aan derden.

Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren

U heeft het recht op een vrije toegang, inzage en verbetering en verwijdering van alle gegevens die wij van u beheren en bewaren.
U kan contact opnemen met Transplantoux om uw persoonsgegevens te bekijken of te bewerken. U kan ook zelf uw persoonsgegevens aanpassen op de website www.transplantoux.be

Portretrecht

Transplantoux streeft ernaar de wettelijke bepalingen in verband met de auteursrechten en het portretrecht maximaal te respecteren. Indien u meent dat uw portretrecht geschonden werd, gelieve contact op te nemen met info@transplantoux.be.

Wie heeft toegang tot uw gegevens

Binnen de werking van Transplantoux kunnen medewerkers en/of vrijwilligers toegang hebben tot uw gegevens in het kader van ledenbeheer, stockbeheer en boekhouding. We maken ook gebruiken van subcontractors voor bepaalde verwerkingsactiviteiten binnen Europa.

Beveiliging van persoonsgegevens

Transplantoux doet er alles aan om de veiligheid van uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beschermen.

Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken

De door Transplantoux verzamelde gegevens kunnen opgeslagen en verwerkt worden in Europa.
Wij zorgen ervoor dat de gegevens die we conform deze privacyverklaring verzamelen, worden verwerkt volgens de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van de wetgeving die van toepassing is voor de locatie waar de gegevens zich bevinden.

Onze bewaring van persoonsgegevens

Transplantoux bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden bijgehouden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We werken deze privacyverklaring regelmatig bij op basis van feedback en vragen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze verklaring wordt de datum hiervan boven aan de verklaring vermeld bij Laatst bijgewerkt.

Contact met ons opnemen

Als u een vraag of klacht hebt over privacy, gelieve ons te contacteren via info@transplantoux.be. We zullen u zo snel mogelijk contacteren.
Transplantoux vzw, Herestraat 49, 3000 Leuven
U hebt ook de mogelijkheid om een klacht te formuleren bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.privacycommission.be .

 

GDPR

Conform de GDPR wetgeving van 25 mei beschikt Transplantoux vzw over volgende documenten en procedures:

  • Privacybeleid en -verklaring
  • Register voor dataverwerking
  • Procedures voor recht op inzage en kopie, recht op aanpassing (rectification), recht op vergetelheid (verwijderen van gegevens), recht op intrekken toestemming (bij toestemming als rechtsgrond)
  • Procedure melding datalek