Tussenkomst in het lidgeld van een sportclub via uw mutualiteit

Nagenoeg alle mutualiteiten zorgen voor een financiële tussenkomst wanneer u een lidmaatschap bij een sportaanbieder afsluit. Via onderstaande links vindt u een invulformulier per mutualiteit. Zo kunt u eenmaal per jaar een deel van uw bijdrage recupereren. Het invullen en afstempelen van dit formulier dient op het secretariaat te gebeuren. U bezorgt het per post (Herestraat 49, 300 Leuven) of via mail.

LET OP: Bij sommige mutualiteiten verschilt de tussenkomst per provincie!

Hieronder kan je makkelijk per mutualiteit het betreffende attest terugvinden.

Christelijke Mutaliteit

Federatie Socialistische Mutualiteiten BRABANT
De Voorzorg ANTWERPEN
De Voorzorg LIMBURG
Bond Moyson WEST VLAANDEREN
Bond Moyson OOST VLAANDEREN

Liberale Mutualiteiten BRABANT
Liberale Mutualiteiten ANTWERPEN
Liberale Mutualiteiten LIMBURG
Liberale Mutualiteiten WEST VLAANDEREN
Liberale Mutualiteiten OOST VLAANDEREN

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

Onafhankelijk Ziekenfonds

Partena

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

HR-Rail (Ziekenfonds van de NMBS)