Communicatie naar aanleiding van het coronavirus

ALGEMEEN

De overheid neemt nieuwe maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen en om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen. De kans op een besmetting met het nieuwe coronavirus (SARS CoV2) in ons land is reëel. Daarbij komt dat patiënten die een transplantatie ondergingen, minder bestand zijn tegen een infectie door het virus.

De maatregelen zijn er op gericht om de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen(“social distancing”). Afstand houden van elkaar is een goede manier om besmetting met corona te vermijden. Je kan natuurlijk niet altijd en in alle situaties afstand houden van elkaar. Maar als er bijeenkomsten van mensen zijn waar je niet absoluut hoeft te zijn en waar je dicht bij elkaar gaat staan, ga er dan niet naartoe (~ sociale hygiëne). Zeker niet als je kwetsbaar bent voor COVID-19, zoals ouderen (65+) of mensen met een verminderde weerstand. Elke bijeenkomst waar je niet naartoe gaat, vermindert de kans dat de ziekte er wordt doorgegeven.

SPECIFIEK

We baseren onze richtlijnen op 3 pijlers.

1)Algemene richtlijnen

Hier gelden de bestaande aanbevelingen die gebaseerd zijn op principe van ‘social distancing & hygiene’

 • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie je in deze afbeelding!
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.

2) Specifieke richtlijnen voor getransplanteerden

Patiënten die een transplantatie ondergingen, zijn minder bestand tegen een infectie door het virus. Daarom heeft de Raad voor Transplantatie van UZ Leuven een aantal specifieke richtlijnen uitgevaardigd, die Transplantoux onderschrijft.

 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Ga niet onmiddellijk naar uw huisarts of naar het ziekenhuis als u zich ziek voelt, maar neem TELEFONISCH contact op met uw huisarts of transplantatiearts en volg de instructies.
 • Geef geen hand, was regelmatig uw handen, zeker voor elke maaltijd, na niezen of hoesten en na elk toiletbezoek.
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje als u niest of hoest en gooi het zakdoekje weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 • Nies of hoest in de binnenkant van uw elleboog als u geen papieren zakdoekje hebt.
 • Vermijd contact met zieke personen, ook met zieke huisgenoten.
 • Vermijd plaatsen waar veel mensen zijn. Dat wil zeggen:
   • Blijf thuis van school en laat de school weten waarom u afwezig bent.
   • Ga niet buitenshuis werken als u op uw werk in contact komt met meerdere mensen (kantoor, loketbediende, leerkracht, conducteur, postbode …). Laat uw werkgever weten waarom u afwezig bent.
   • Als u dat wil, bezorgen we u een medisch attest waarin we u aanraden om tot nader order thuis te blijven omwille van uw verhoogde infectierisico.
   • Reis niet met het vliegtuig en vermijd het openbaar vervoer (trein, tram, bus).
   • Ga niet op café of op restaurant.
   • Vermijd alle evenementen (sport, concert, congressen …).Ga niet naar een zwembad, bioscoop, sauna of sportzaal.
   • Bezoek geen kinderdagverblijf of rust- en verzorgingstehuis.
   • Bezoek geen grootwarenhuis of andere winkels op drukke momenten.

Om te vermijden dat u andere patiënten besmet, vragen we u met aandrang om NIET naar uw huisarts te gaan, NIET naar het dagziekenhuis te gaan en NIET naar de raadpleging te komen, wanneer u zich grieperig voelt, koorts hebt, hoest, keelpijn of ademhalingsproblemen hebt.

Contacteer wel uw huisarts en vraag of die u THUIS kan onderzoeken. Uw huisarts kan een neus-/keelwisser nemen waarmee kan vastgesteld worden of u besmet bent met het coronavirus. In dat geval kan de huisarts met transplantatiespecialist contact opnemen om het verdere beleid te bespreken.

Als een onderzoek thuis door uw huisarts niet mogelijk is, kan u telefonisch contact opnemen met de transplantatieafdeling. De arts van de transplantatieafdeling (overdag) of de transplantatiearts van wacht (nacht en weekend) zal beslissen of u naar de spoedgevallendienst moet komen.

3) Specifieke richtlijnen met het oog op onze eigen activiteiten

In lijn met de gisterenavond door overheid besliste richtlijnen annuleert Transplantoux alle activiteiten tot Paasvakantie (3 april), zelfs die in kleine groepjes, zelfs die in buitenlucht. Dit kan drastisch klinken, maar dit ligt in lijn met de richtlijnen voor vrijetijdsactiviteiten. Hoe minder kans op besmetting, hoe beter.

We willen benadrukken dat blijven bewegen ook nu belangrijk blijft! Op eigen initiatief, bij voorkeur in buitenlucht, en geen te zware inspanningen.

Share This Post
3 reacties
 1. Ik sta spreekwoordelijk aan de ” vooravond ” van een nier/levertransplantatie. Ik ben bediende, is het nog verstandig om te werken? Is maar 1 dag per week, maar toch mijn vraag
  Mvg
  Veronique Claus

 2. Ik heb een levertransplantatie gehad ,mag ik nog buiten wandelen zonder masker

Schrijf een reactie

Je emailadres wordt niet getoond op de website.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>